رهبری استراتژیک از دیدگاه مشتری

رهبری استراتژیک از دیدگاه مشتری

رهبری استراتژیک از دیدگاه مشتری به چه معناست؟ در دنیای امروز ما، مسئولیت یک مدیر بازاریابی بیش از گذشته است. از آنها توقع می رود تا با استفاده از ابتکار مبتنی بر داده ها و تفاوت گذاشتن بین مشتریان، باعث رشد فرای انتظار یک برند شوند. برای تحقق این موضوع، بازاریاب ها باید ظرفیت رهبری خود را افزایش داده و همچنین سهام داران باید کاری کنند که تورم بازاریابی وارد واحد های صنفی مختلف و متفاوتی شود.

این کار برای بسیاری از بازاریاب ها تغییر رهبری عملیاتی به رهبری استراتژیک به حساب می آید. واحد های صننفی مختلف دارای تاریخچه های متفاوت، چالش های متفاوت ، اهداف متفاوت و دلایل متفاوت هستند که تمایلی به تغییر ندارند. از این رو درخواست به تغییر قطعا با مقاومت رو به رو خواهد شد. برای شکستن این مقاومت در ابتدا باید سهام داران را قانع کنید که “چرا” باید تغییر کرد.

توضیح این “چرا” واقعا دشوار است. باید طرز فکر آنها را از اهداف کوتاه مدت تاکتیکی به اهداف بلند مدت استراتژیک منتقل کنید. اهداف بلند مدتی که کلیت سازمان را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

برای دست یابی به رهبری استراتژیک، باید سهام داران متنوع و بیشماری را قانع کنید که “چرا” باید سهام شما را خریداری کنند. برای این کار باید یک دید کلی از سازمان به آنها داده و وضعیت کنونی را با وضعیت آتی پیوند دهید. یک برنامه کلی برای دستیابی به اهداف بلند مدت ارائه داده و نشان دهید که چطور به این اهداف خواهید رسید.

این کار نیاز به یک گروه آماده همکاری برای دستیابی به یک هدف مشترک دارد.

تغیر رویه، از تاکتیک های واقع گرایانه به یک چشم انداز رویایی، برای یک بازاریابی که در سطوح عملیاتی فعالیت می کند واقعا دشوار است. در حالیکه ابتکار تجربه مشتری در سطوح گسترده جزء نیاز های بازار یاب برای ارتقاء مهارت های رهبری است، تجربه مشتری نیز، باعث ایجاد ” چشم انداز و هدف” می گردد. این چشم انداز و هدف است که در واحد های مختلف تجاری نشر پیدا می کند.

در حالی که این چشم انداز خیالی ( هدف های آتی) ممکن است مبهم باشد، اما مشتری و نیاز هایشان همواره پیوسته هستند. با وجود اینکه استراتژی های ارائه شده سرد و منطقی هستند، اما تجارب مختلف یک مشتری باعث ایجاد هم دلی می شوند. تعریف کردن اهداف آرمان گرایانه برای تجربه کلی مشتری، می تواند چشم اندازی ایجاد کند تا سهام داران مختلف را در یک سازمان، به صورت منسجم و با هدفی مشترک، گرد هم بیاورند.

توجه داشته باشید که چشم انداز یک استراتژی نیست، بلکه قسمتی از رهبری استراتژیک به شمار می آید که سازمان ها را به تغیر ترغیب می کند. یک چشم انداز موثر باعث انسجام می شود. برای بسیاری از سازمان ها، تمرکز بر تجربه آرمانی مشتری یک راه ساده برای بالا بردن درک عمومی است.

نظرات کاربران
فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 22 22 11 42
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین