علی الحساب و پیش پرداخت چه تفاوتی با هم دارند؟

علی الحساب و پیش پرداخت چه تفاوتی با هم دارند؟

صدای شما را می‌شنویم