اشتباه در بازاریابی محتوا چگونه اتفاق می افتد؟ ( قسمت اول )

اشتباه در بازاریابی محتوا چگونه اتفاق می افتد؟ ( قسمت اول )

زمانی که مانند یک مسئول روابط عمومی فکر کنید!

اگر می خواهید به عنوان یک بازاریاب محتوا به طور جدی مورد توجه قرار بگیرید، نباید مانند عضوی از تیم روابط عمومی فکر کنید.

اگر می خواهید نشان دهید که بازاریابی محتوا می تواند به طور متمایز در نتایج یک کسب و کار مشارکت داشته باشد، یک اشتباه در بازاریابی محتوا استفاده از معیارهای روابط عمومی یا PR است.

هر بار که سعی کنید برای نشان دادن “ارزش” محتوای خود از معیارهای متمرکز بر PR استفاده کنید، برنامه بازاریابی محتوا کمی می میرد.

مطمئنا روابط عمومی و بازاریابی محتوا همپوشانی دارند، اما آنها یکسان نیستند. (من همان قدر که یک بازریاب محتوا را به رسمیت می شناسم، حرفه ی روابط عمومی را نیز به رسمیت می شناسم. از نظر من هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد، به سادگی می توان گفت که اهداف متفاوتی دارند و نیاز به معیارهای متفاوت نیز دارند.)

تفاوت بین روابط عمومی و بازاریابی محتوا

روابط عمومی، توسط انجمن روابط عمومی آمریکا این گونه تعریف شده است: “یک فرآیند ارتباطی استراتژیک است که روابط دو طرف سودمند بین سازمان ها و مردمشان را ایجاد می کند.”

بازاریابی محتوا، که توسط مؤسسه بازاریابی محتوا تعریف شده است، یک رویکرد بازاریابی استراتژیک است که بر روی ایجاد و توزیع محتوای با ارزش، مرتبط و سازگار برای جذب و حفظ یک مخاطب به طور مشخص تعریف شده  و در نهایت، برای هدایت مشتری سودآور است.

هر دوی روابط عمومی و بازاریابی محتوا به عنوان رویکردهایی استراتژیک، دستیابی به مخاطبان تعیین شده با یک روش برد، برد را هدف قرار می دهند. اما بازاریابی محتوا یک گام به جلو (بخش بازاریابی) می رود، گامی برای برای هدایت مشتری سودآور.

به همین دلیل گزارش های شما باید نشان دهند که چگونه بازاریابی محتوا باعث می شود مشتریان اقدام کنند و این اقدام به خرید نهایی محدود نمی شود.

چشم ها در برابر دست ها (معیارهای PR در برابر معیارهای بازاریابی محتوا)

اندازه گیری PR حول چشم ها می گردد:

  • چند نفر می توانند محتوا را ببینند؟ این هدف (reach) است.
  • چند نفر آن را دیدند؟ این تاثیرات ( impressions) است.
  • نام تجاری چند بار cite شده است؟ این mentions است.

مطمئنا،  اندازه گیری PR به آرامی بر روی آنچه که دستها انجام می دهد، تاثیر می گذارد  منظور از کارهایی که دست ها انجام می دهند “لایک”، “اشتراک گذاری” یا “نظرات”است. اما این برای درگیر کردن است.

کارشناس ها ارقام اعدادی را که بر چشم متمرکز هستنذ را از رده خارج می کنند. آن ها بیهوده نیستند. به پرسنل روابط عمومی این امکان را می دهند تا چگونگی رسیدن استراتژی ارتباطاتشان به هدف را ارزیابی کنند.

اما برای بازاریاب های محتوا، این معیارهای eyeball اگر به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند، جالب نیست. ممکن است به دلیل یک reach بیشتر یا بازدیدکننده های بیشتر و یا لایک بیشتر خوشحال شویی، اما این اعداد ارقام باید منجر به اقداماتی شود. این بازاریابی محتوا محسوب می شود.

در مطلب بعدی، این بحث را ادامه خواهیم داد و با معیارهای ضروری بازاریابی محتوا آشنا خواهیم شد.

قسمت دوم

منبع:

  contentmarketinginstitute.com

 

نظرات کاربران
فروشگاه اینترنتی
مشاوره فروش 021 22 22 11 42
پشتیبانی تلفنی 021 23067
درخواست پشتیبانی آنلاین